توافق میان کاربر و کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام:

پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام شامل صفحات اینترنتی متعددی است که توسط کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام اداره می‌شود. پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام در خدمت شماست مشروط بر این ‌که شما قواعد، شرایط و تذکرات یاد شده در این‌ جا را بدون هک و اصلاح بپذیرید. استفاده شما از پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام شامل موافقت با تمام این قواعد، شرایط و تذکرات است.

اصلاح شرایط استفاده:

کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام حق تغییر قواعد، شرایط و تذکراتی که طبق آن‌ها پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام خدمت‌رسانی می‌کند را محفوظ می‌دارد. تغییراتی که شامل مسئولیت‌های مرتبط با استفاده پایگاه‌ اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام است و البته به این موارد محدود نیست.

لینک به سایت‌ ثالث:

پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ممکن است شامل لینک‌هایی به سایر سایت‌ها باشد (تحت عنوان سایت‌های لینک‌شده). سایت‌های لینک‌شده تحت کنترل کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام نیستند و کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام مسئول محتوای هیچ یک از سایت‌های لینک‌شده نیست؛ اعم از لینک‌های موجود در سایت‌های لینک‌شده، یا تغییرات و به‌روز‌رسانی‌های سایت‌های لینک‌شده. کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام مسئولیتی در قبال درآمدزایی اینترنتی یا هرگونه انتقال دریافت‌ شده توسط سایت‌های لینک‌شده ندارد. کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام تنها به‌منظور تسهیل امر، این لینک‌ها را فراهم می‌کند و ثبت لینک‌ها در سایت به ‌منزله تایید آن سایت یا تایید امور مرتبط با گردانندگان آن‌ها توسط کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام نیست.

ممنوعیت استفاده غیرقانونی:

به‌عنوان یکی ازشرایط استفاده شما از پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام، شما به کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام ضمانت می‌دهید که پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام را به منظور کاربردهای غیرقانونی یا منع‌شده توسط قواعد، شرایط و تذکرات به کار نخواهید برد. شما مجاز نخواهید بود که پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام را در مسیری که ممکن است منجر به تخریب، از کار افتادن، بالا رفتن ترافیک بیش از حد یا آسیب‌رسانی به پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام شود و یا با استفاده دیگر اعضا از پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام تداخل داشته باشد، به کار ببرید. شما مجاز به دست‌یابی یا تلاش برای دست‌یابی به مطالب و اطلاعات از طریق مسیرهایی که عمدا از جانب پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام برای چنین امری تعبیه نشده، نیستید.

سلب مسئولیت:

اطلاعات، نرم‌افزار، تولیدات، و خدماتی که در پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام موجود یا قابل دسترسی است ممکن است شامل اشکالات لبی و تایپی باشد. در این باب، تغییرات به‌طور دوره‌ای افزوده خواهد شد. کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام و یا پشتیبانان آن ممکن است به‌سازی‌ها و یا تغییراتی در پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام در هر زمانی ایجاد کنند. پیش‌نهادهای دریافت ‌شده از طریق پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام نمی‌بایست در تصمیمات مالی، حقوقی، درمانی و شخصی مورد اتکا قرار گیرند و لازم است به منظور دریافت پیش‌نهادهای خاص و متناسب با وضعیت خود، با افراد متخصص و مناسب مشورت کنید. کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام و/یا پشتیبانان آن هیچ گونه اظهاری پیرامون مناسب بودن، قابل اعتماد بودن، بهنگام بودن و دقت اطلاعات، نرم‌افزارها، محصولات، خدمات و تصاویر مرتبط ِ موجود در پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام برای هرگونه کاربردی نخواهند داشت. تا حد نهایی مجاز شناخته‌شده توسط قوانین اعمال‌شده، تمامی اطلاعات، نرم‌افزارها، محصولات، خدمات و تصاویر مرتبط به‌عنوان آن‌چه هست و بدون هیچ نوع تضمینی مهیا شده‌اند. کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام و یا پشتیبانان آن در این‌جا تمامی ضمانت‌های مربوط به این اطلاعات، نرم‌افزارها، محصولات، خدمات و تصاویر مربوطه (شامل تمام ضمانت‌های ضمنی مربوط به خرید و فروش، تناسب با یک مقصود خاص، عنوان و نفی نقض قوانین) را سلب می‌کند. تا حد نهایی مجاز شناخته‌شده توسط قوانین اعمال‌شده، در هیچ واقعه‌ای کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام و/یا پشتیبانان آن برای تخریب‌های مهم، خاص، تصادفی، تنبیهی، مستقیم یا غیرمستقیم یا هرگونه تخریبی (شامل ـ بدون حصر موارد ـ تخریب به شکل از دست دادن کاربری، اطلاعات یا منافع به شکلی که ناشی از استفاده یا اجرای پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام باشد یا ناشی از تاخیر یا ناتوانی در کاربری پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام یا خدمات مرتبط یا عدم موفقیت در ارائه سرویس باشد؛ یا برای هر اطلاعات، نرم‌افزار، محصولات، خدمات و تصاویر مربوطه‌ای که از طریق پایگاه‌ اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام به دست آمده است) یا ناشی از استفاده از پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام باشد، چه بر پایه قرارداد، شبه‌جرم، غفلت باشد و چه در سایر موارد، حتی اگر کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام یا پشتیبانان آن نسبت به امکان تخریب هشدار داده شده باشند. از آن‌جا که برخی ایالات/دادگاه‌ها اجازه انحصار و تحدید مسئولیت مربوط به تخریب‌های اتفاقی یا مهم را نمی‌دهند، تحدید یادشده ممکن است برای شما کارآمد نباشد. اگر شما نسبت به هر بخشی از پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام یا هر پاره از این شرایط استفاده، احساس نارضایتی دارید، تنها راه چاره شما این است که به کارگیری پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام را متوقف کنید

فسخ/تحدید دسترسی:

کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام به صلاح‌دید خود حق فسخ دسترسی شما به پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام و خدمات مرتبط یا هر بخش وابسته به آن را در هر زمانی ـ بدون اعلان قبلی ـ برای خود محفوظ می‌دارد. عمومی تا حد نهایی‌ای که توسط قانون مجاز شمرده شده است، این توافق‌نامه توسط قانون جرئم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران کنترل می‌شود و شما در این‌جا نسبت به این‌که در نزاع‌های برآمده و مرتبط با استفاده از پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام به حوزه دادرسی دادگاه‌ها در سان متئو کانتی، کالیفرنیا، آمریکا مراجعه شود، اعلام رضایت می‌کنید. استفاده از پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام در هر حوزه قضایی که به مواد یادشده در این متن (شامل ـ بدون حصر موارد ـ همین بند) تاثیر نمی‌دهد، تاییدناشده است. شما موافقت می‌کند که به موجب توافق حاصله در استفاده از پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام، هیچ‌گونه معامله مشترک، هم‌کاری، استخدام یا رابطه نمایندگی بین شما و کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام وجود ندارد. اجرای این توافق‌نامه از جانب کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام موقوف است به قوانین موجود و فرایند‌های قانونی و هیچ بند موجود در این توافق‌نامه ابطال‌کننده حق کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام برای برآورده کردن درخواست‌های اجبار قانونی، دادگاهی و دولتی و یا الزامات مرتبط با استفاده شما از پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام و یا اطلاعات مرتبط با آن استفاده که توسط کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام فراهم‌ یا گردآوری شده، نیست. اگر مشخص شد که بخشی از این توافق‌نامه (مثل سلب ضمانت‌ها یا تحدید مسئولیت‌ها) غیرمعتبر است یا با قوانین اعمال‌شدنی در تعارض است، ماده غیرقابل اجرا و غیرمعتبر، توسط یک ماده معتبر و قابل‌اجرا که بیش‌ترین هماهنگی با ماده اصلی را دارد، لغو می‌شود و بقیه توافق‌نامه نافذ باقی خواهد ماند. به جز مواردی که در این‌جا مشخص شده، این توافق‌نامه تمام توافقات میان کاربرد و کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام مرتبط با پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام را شامل می‌شود و تمام توافقات هم‌زمان یا قبلی مرتبط با این پایگاه ـ اعم از الکترونیکی، شفاهی و کتبی ـ میان کاربر و کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام را ملغی می‌کند. یک نسخه‌ چاپ‌شده از این توافق‌نامه و تمام تذکرات بیان‌شده در قالب الکترونیکی، در اقدامات اداری و حقوقی مرتبط با این توافق‌نامه به همان شیوه‌ای مورد قبول خواهد بود که سایر مدارک کسب و کار به‌صورت چاپ‌شده تولید و نگه‌داری می‌شوند. این یک اظهار صریح خطاب به طرفین است که این توافق‌نامه و تمام مدارک مرتبط با آن، به زبان انگلیسی تنظیم شده است

کپی‌رایت و تذکرات مرتبط به علامت تجاری

تمام محتوای پایگاه اینترنتی کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام «کپی‌رایت» توسط کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام و/یا پشتیبانان آن است. تمامی حقوق محفوظ است

علائم تجاری:

نام‌های شرکت‌های واقعی و هم‌چنین محصولاتی که در این‌جا ذکر شد، ممکن است جزو علائم تجاری مربوط به صاحبان‌شان باشد. شرکت‌ها، سازمان‌ها، محصولات، افراد و وقایع تصویر‌شده در این‌جا خیالی هستند و هیچ ارتباطی با شرکت‌، سازمان، محصول، فرد یا واقعه‌ای حقیقی موردنظر نبوده و قابل استنتاج نیست. تمام حقوقی که صریحا اعطا نشده، محفوظ است